Sirenų valdymo sistemos

Radijo valdymo sistema RPP-6

RPP-6-PC pultas skirtas valdyti variklinių sirenų RVI-6 ir akustinių sirenų valdiklius RVĮ-8.
Pultą sudaro: kompiuteris su “Civilinės saugos monitoringo programa (Ver.1.01)”, interfeisinis RPP-6-PC pulto blokas, radijo ryšio stotelė, antena su kabeliais.
Ryšys tarp valdymo stoties ir valdomo įrenginio palaikomas radijo bangomis 136-174MHz arba 438-470MHz dažnio diapazone, kanalo plotis – 12,5 kHz.
Galima valdyti ne mažiau kaip 200 objektų.
Vykdo ne mažiau kaip 20 skirtingas komandas, bei perduoti balsinį pranešimą per vietinį mikrofoną.
Akustines perspėjimo sirenas galima įjungti ar išjungti kiekvieną atskirai arba visas kartu, grupuoti.
Atlikti tyliuoju būdu kiekvieno įrenginio patikriną (radijo ryšį, elektros maitinimą, akumuliatorių talpą ir t.t.).
Komandų įvykdymas ar neįvykdymas atvaizduojamas kompiuterio monitoriuje.
Sirenų valdymas vykdomas dviem būdais:  iš vietos rankiniu būdu ir nuotoliniu būdu per internetinį tinklą (www.pss.psvs.lt tinklapį) įjungiant ar išjungiant valdymo stotį, atlikti sirenų patikrinimą.
Pulto valdymas galimas tik įvedus apsaugos kodą.
Elektros maitinimas iš 230V, 50 Hz vienfazio tinklo.
Interfeisunis RPP-6-PC bloko pagalba galima valdyti sirenas ir be kompiuterio pagalbos. Šiuo atveju komandos perduodamos sirenoms iš kart visiems.
Stotis komplektuojama rezervinio maitinimo įrenginiu.